EFOP- 1.3.5-16.2016-00294 „Önkéntesség a szociális ellátásban”

„Önkéntesség a szociális ellátásban”című projekt bemutatása:

Az önkéntes program beindításával erősítjük a generációk közötti együttműködést és a társadalmi felelősségvállalást, továbbá a tapasztalatszerzés által a munkaerő-piaci helyzet javítását. Az érintettek az önkéntes tevékenység által biztosítják az 50 óra közösségi szolgálati, vagy a 30 napnyi közérdekű önkéntes tevékenységi kötelezettségüket, megfelelve a jogszabályi kötelezettségeknek, továbbá az önkéntes tevékenységek segíthetik a diákokat a pályaválasztásban, a pályakezdőket és a munkanélkülieket a munkatapasztalat szerzésben és a közösségekbe történő visszakerülésben, ahol fejleszthetik a problémamegoldó és alkalmazkodó képességüket.

A projektben a Békés megyében élőknek, elsősorban a 14-35 év közötti, valamint a 60 év feletti hátrányos helyzetű személyek számára szeretnénk olyan szolgáltatásokat nyújtani, melyek kiegészítik a helyi szociális és kulturális alapellátás feladatait, fejlesztik a célcsoporttagok problémamegoldó és konfliktuskezelési készségét, képességét; segítik a társadalmi felzárkózásukat és növeli a karitatív tevékenységek irányába történő aktivitásukat.

A célcsoport direkt megszólításán túl olyan események, programok is megvalósulnak, melyek a többségi társadalom érzékenyítését szolgálják, segítve ezzel is az elsődleges célcsoport esélyteremtését, felzárkózását. Önkéntes program beindítását, közösségépítő programok és események szervezését, valamint készség és képességfejlesztő tréningek és képzések megvalósítását tervezzük. További cél, hogy a helyi szakmai szervezetek támogatásával olyan kisközösségek létrejöttét és működését segítse, melyek a helyi szükségletekre épülve képesek kiaknázni a lehetőségeket, továbbá képesek a hosszú távú, fenntartható működésre.

Tevékenységek:

1. A célcsoport toborzása, bevonása a szakmai megvalósításban résztvevő személyek és a szervezet önkéntesei által a csatolt szakmai programterv szerint.

2. Az önkéntesség szellemiségének, valamint az esélyteremtés és a generációk közötti együttműködés üzenetének eljuttatása, a társadalom tagjainak megszólítása és érzékenyítése.

3. Népszerűsítő eszközök, szóróanyagok készítése, médiumokban történő megjelenések biztosítása; az önkéntesség terjesztése, munkaügyi kirendeltségen a hátrányos helyzetű munkavállalók számára tájékoztatók tartása; informális és vállalati önkéntesség népszerűsítése a saját és egyéb szervezetek rendezvényein; kötelező nyilvánosság biztosítása.

4. Önképzés biztosítása a megvásárolt szakkönyvek által. A könyvek fejlesztik a célcsoport készségeit és képességeit, a leírtak elsajátítása hozzájárulhat a helyi kisközösségek hatékony működtetéséhez, hosszú távú fenntarthatóságához.

5. Adatbázis, elektronikus nyilvántartás kidolgozása, vezetése: Adatbázis kidolgozása, vezetése, kapcsolattartás és adatszolgáltatás az EFOP-1.2.3-VEKOP/15 Komplex ifjúsági fejlesztések – új nemzedék újratöltve kiemelt projekt kedvezményezett szervezettel (Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft.).

6. Képzés, felkészítő tevékenység: a célcsoport számára ismeret-készség- és képességfejlesztő felkészítés, képzés, valamint az önkéntes programban tevékenykedők képzése.

7. Rendezvények, programok, események szervezése (76 db):

  • helyi összefogást elősegítő, helyi hagyományok ápolását célzó rendezvények a nemzetiségi csoportok és a nyugdíjas korosztály aktív bevonásával,
  • esélyteremtés elősegítése céljából iskolai érzékenyítő programok,
  • nemzetiségek kulturális identitásának elmélyítését szolgáló rendezvények,
  • szakmai műhelyek, workshopok, a társadalmi aktivitás, az esélyteremtés és a felzárkózás előmozdítása, segítése céljából,
  • szakmai műhelyek, workshopok, a társadalmi aktivitás, az esélyteremtés és a felzárkózás előmozdítása, segítése céljából,
  • közösségi aktivitás erősítését célzó programok,
  • önkéntes akciók a célcsoport bevonásával,
  • családok megerősítését és fiatalok felelős életre nevelését célzó programok.

8. Közvetítés:Az önkéntesek személyes, on-line közvetítése. Kapcsolattartás a fogadó szervezetekkel. Havi egyeztetés az önkéntesekkel,a hátrányos helyzetű személyek segítését és a generációk közötti együttműködés elősegítését célzó önkéntes program működtetése.

9. Inform.szolg.: tájékoztatás az önkéntes lehetőségekről, az önkéntesség törvényi hátteréről, kötelezettségeikről, jogaikról, ill. esélyegyenlőségi tanácsadás biztosítása.

Workshopokat, szakmai programokat is szervezünk, melyek színtérként kívánnak szolgálni az egészségügyi, szociális, egyházi, oktatási, foglalkoztatási, kulturális, sport és bűnmegelőzési területen dolgozó szakembereknek a közös gondolkodásra, megoldási javaslatok, modellértékű programok kidolgozásra, jó gyakorlatok megismerésére, adoptálására.

A projekt támogatása: 25 000 000 Ft

Támogatás intenzitása: 100%