Étkeztetés

Kik vehetik igénybe a kedvezményes étkeztetést?

Azon szociálisan rászorulóknak biztosítunk napi egyszeri meleg étkezést (ebédet), akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen

  • koruk,
  • egészségi állapotuk,
  • fogyatékosságuk,
  • pszichiátriai betegségük,
  • szenvedélybetegségük,
  • hajléktalanságuk

miatt.

Hogyan igényelhető a szociális étkezés?

Az igénybevételre vonatkozóan jelzés érkezhet a kérelmezőtől, a hozzátartozóktól, a házi orvostól – telefonon, írásban vagy személyesen.

A kitöltendő dokumentumokat a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet szabályozza. Az ellátás igényléséhez szükséges nyomtatvány letölthető honlapunkról. A nyomtatványok kitöltéséhez szükséges bemutatni a kérelmező TAJ kártyáját. Valamint a kérelem előterjesztésekor be kell nyújtani a 9/1999.(XI.24.) számú SzCsM rendelet 1. számú melléklet II. része szerinti jövedelemnyilatkozatot.

A kérelem alapján a szolgáltatás vezetője előkészíti a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges dokumentációt. Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt az Egyesület képviselője az ellátást igénylővel írásban megállapodást köt az Szt. 94/C §-a alapján.

A szolgáltatás biztosítása az egyéni szükségletek és igények figyelembevételével határozatlan vagy határozott időtartamra történhet.

Milyen gyakorisággal vehető igénybe?

Az Egyesület a jogosultak részére a hét minden munkanapján napi egyszeri meleg ételt biztosít – külső vállalkozó igénybevételével –, térítési díj ellenében.

Mennyibe kerül?

Az étkeztetés térítési díja konyhánkként eltérő. A térítési díj, a kiszállítás díját is tartalmazza!

Milyen az ételválaszték?

Többféle menüből választhatnak egy hétre előre az étkezést igénylők.

Hogyan kapják az ebédet az igénylők?

Saját ételhordóban, vagy igény szerint egyszer használatos dobozban a kérelmen feltüntetett címre kiszállítással.

Nyitva álló helység:

2023.01.01.-től a következő címen:
5720 Sarkad, Cukorgyári Ipari Park Hrsz.: 47 67/74
Személyes ügyfélfogadás:
Szerdánként 09-12 óráig.