Házi segítségnyújtás

Mi a házi segítségnyújtás?

A házi segítségnyújtás feladata elsősorban az önmaguk ellátására saját erőből teljesen már nem képes személyek saját otthonukban történő gondozása.

A házi segítségnyújtás során a házi gondozók gondoskodnak azokról a személyekről, akik:

 • otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, és róluk hozzátartozó, vagy ennek hiányában eltartó nem gondoskodik,
 • állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek,
 • egészségi állapotuk miatt ezt az ellátási formát igénylik, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várnak.

A házi gondozók az ellátottak lakásán, lakókörnyezetében nyújtanak szükség szerinti segítséget, ezzel elősegítve, hogy a rászorulók önálló életvitele minél hosszabb ideig fenntartható legyen.

Ennek során segítséget nyújt az ellátást igénybevevőnek:

 • az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzésével,
 • az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködéssel,
 • a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtásban,
 • kapcsolatok fenntartásában, kialakításában.

A leggyakoribb ellátandó tevékenységek:

 • segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása
 • személyi higiéné biztosítása (mosdatás, öltöztetés)
 • bevásárlás
 • takarítás (szűkebb környezet)
 • ágyazás
 • mosás
 • mosogatás
 • étkezésnél segítségnyújtás
 • diéta ellenőrzése
 • gyógyszerbeadás
 • vérnyomásmérés
 • környezettel kapcsolattartás
 • gyógyszerek felíratása, kiváltása
 • orvos lakásra hívása, háziorvossal konzultáció
 • házi orvoshoz, szakorvoshoz kísérés
 • felügyelet, beszélgetés
 • postai ügyintézés
 • szociális ügyintézés
 • kapcsolattartás elősegítése külső intézményekkel

Hogyan történik a házi segítségnyújtást igénybevétele?

Az ellátás igénybevétele önkéntes.

Az igénybevételre vonatkozóan jelzés érkezhet a kérelmezőtől, a hozzátartozóktól, a házi orvostól – telefonon, írásban vagy személyesen.

A jelzést követően előzetes megbeszélés után az Egyesület alkalmazottja felkeresi a kérelmezőt a lakásán.

A kitöltendő dokumentumokat a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet szabályozza. Az ellátás igényléséhez szükséges nyomtatvány letölthető honlapunkról. A nyomtatványok kitöltéséhez szükséges bemutatni a kérelmező TAJ kártyáját.

A házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően az Egyesület vezetője által kijelölt személy megvizsgálja a kérelmező napi gondozási szükségletét. Az igénylőnek vagy törvényes képviselőjének a gondozási szükséglet vizsgálatához be kell mutatnia a gondozási szükséglet megítélését szolgáló, rendelkezésre álló orvosi leleteket és szakvéleményeket.

A szolgáltatás biztosítása az egyéni szükségletek és igények figyelembevételével határozatlan vagy határozott időtartamra történhet.

A házi segítségnyújtást az Egyesület az ellátást igénybe vevővel vagy annak törvényes képviselőjével megkötött megállapodás alapján biztosítja.

A szociális gondozók kötelesek vezetni a 29/1993. (II. 17.) Kormányrendelet 1. számú melléklete szerinti hitelesített gondozási naplót, melyben a gondozó a napi gondozási tevékenységét jegyzi, az ellátást igénybe vevő pedig aláírásával igazolja.

Térítési díj

A szolgáltató a megállapodásban igényelt gondozási időtartamban ingyenesen biztosítja a házi segítségnyújtást.

Nyitva álló helység:

2023.01.01.-től a következő címen:

5720 Sarkad, cukorgyári Ipari Park Hrsz.: 4767/74
Személyes ügyfélfogadás:
Szerdánként 09 – 12 óráig.