Hírek 2015

2015. június 30.

„Nyitott Szemmel” Közhasznú Egyesület

Sajtóközlemény

TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0417 „Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével”

A „Nyitott Szemmel” Közhasznú Egyesület (Békéscsaba, Lencsési út 45-47) pályázatot nyújtott be a „Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével” című pályázati felhívására, mely a fiatalok foglalkoztatásának, munkatapasztalatuk megszerzésének elősegítését, valamint a civil szervezetek fejlesztését, a szolgáltatói kapacitások megerősítését célozta meg. A támogatás a szervezetek belső kapacitásainak erősítését, az által nyújtott szolgáltatások minőségének javítását, a változó társadalmi és gazdasági feltételekhez való igazodását szolgálta.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg 24,57 millió forint, 100% vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével.

A fejlesztés eredményeként a „Nyitott Szemmel” Közhasznú Egyesület 5 fő, 30 év alatti pályakezdőt alkalmaz teljes munkaidőben békéscsabai irodájában, melyet egy 160 órás képzés előzött meg. A képzés elvégzésével lehetőséget kaptak a fiatalok arra, hogy mentorált módon hatékony pályázatírók, valamint projektmegvalósítók legyenek.

A fejlesztés célja olyan kompetenciák megszerzésének biztosítása volt, mely lehetőséget teremtett a résztvevőknek egy kiszámítható életpálya megtervezéséhez.

A „Nyitott Szemmel” Közhasznú Egyesület közel 5 éve segíti azon békés megyei civil szervezetek működését, amelyek küzdenek a mindennapi adminisztrációs, jogi, pénzügyi és pályázatírási tudás hiányosságainak problémájával.

A program keretében foglalkoztatott fiatal szakemberek tovább színesítik és specializálják a szolgáltatásaink nyújtását, valamint erősítik az uniós források megyébe történő bevonásának folyamatát.

A beruházásnak köszönhetően a „Nyitott Szemmel” Közhasznú Egyesület további 5 munkahelyet tudott teremteni munkaszervezetében.

A program 2014. április 01. – 2015. június 30. közötti időszakban valósult meg.

A projektről bővebb információt a www.nyitottszemmelkhe.hu oldalon olvashatnak.

Tovább információ kérhető:
Nagy László, projektmenedzsertől

Elérhetőség (+36-70-772-3221, iustice@hotmail.com)