NEA-NO-14-SZ-0457 Roma nők foglalkoztatása a házi segítségnyújtásban

Az Otthon Gondoz-Lak Szociális Közhasznú Egyesület (Békéscsaba, Szigligeti u. 6.) pályázatot nyújtott be a „Civil szervezetek szakmai programjainak támogatása 2014” című pályázati felhívásra, melynek célja a Kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység és az európai integráció elősegítése, továbbá a Magyarországon élő nemzetiségek, valamint az emberi és állampolgári jogok védelme, vallási tevékenységek területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása.

Támogatási időszak:  2014. április 01.- 2015. március 31.

Támogatás mértéke: 1.500.000 Ft, vissza nem térítendő támogatás

A célok elérése érdekében a következő programelemek valósulnak meg:

  • 4 fő képzése
  • gondozási folyamathoz eszközbeszerzés
  • tanácsadási szolgáltatás
  • egészségmegőrző rendezvények