Szolgáltatásaink

Házhoz rendelhető szolgáltatások Békés megyében elsőként!

Egyesületünk egy olyan kompelx szolgáltatási palettát állított össze, amely abban nyújt segítséget, hogy szeretteik önálló életvitelüket minél tovább fenntarthassák a biztonságot jelentő otthoni környezetből való kimozdítás nélkül.

Segítséget tudunk nyújtani azon személyek számára is, akik elfoglaltságaik miatt vennék igénybe szolgáltatásainkat, mint pl. takarítás, fűnyírás, egyéb házon belüli és kívüli munkák, stb. Tovább…

A házi segítségnyújtás feladata elsősorban az önmaguk ellátására saját erőből teljesen már nem képes személyek saját otthonukban történő gondozása. Tovább…

Étkeztetés

Azon szociálisan rászorulóknak biztosítunk napi egyszeri meleg étkezést (ebédet), akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen

  • koruk,
  • egészségi állapotuk,
  • fogyatékosságuk,
  • pszichiátriai betegségük,
  • szenvedélybetegségük,
  • hajléktalanságuk

miatt. Tovább…